Historikk

I 1997 startet Atle Andreassen og Aart Noren firmaet Markeds Impuls AS. November 2003 solgte de firmaet til SCA Packaging, Europas nest største emballasjeprodusent.SCA Packaging Norway ble etablert og samarbeidet med våre avdelinger i Sverige og Danmark ble enda sterkere. I 2012 ble SCA Packaging solgt til DS Smith. Med bakgrunn i de nye eiernes driftsform og størrelse, ønsket man å endre på selskapets eierstruktur. Man ble derfor enig om at dagens daglig leder, Atle Andreassen, og økonomiansvarlig, Hilde Syversen, skulle ta over driften. Firmaet skiftet navn til i-Pack AS, samtidig som det tette samarbeidet med tidligere eier, DS Smith, ble opprettholdt.

Offisiell samarbeidspartner, DS SMITH